محمدرضاابوالبشری
مدرس دانشگاه و صنعت

محمدرضا ابوالبشری

در شهر مقدس مشهد متولد شدم و همین جا مشغول فعالیت هستم. جای شما خالی نایب الزیاره همه شما هستم

بیش از 23 سال است که در حال کسب تجربه و انتقال آن هستم. هم شاگردی می کنم و هم هر آنچه به نظر می آید برای بقیه هم می تواند مفید باشد در سمینارها و دوره های آموزشی با بقیه به اشتراک می گذارم پس از یک دوره 4 ساله که در یکی از پژوهشکده های دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت بخش تجاری سازی و مالکیت معنوی را بر عهده داشتم هم اکنون در صنعت کیک و کلوچه مشغول به فعالیت هستم

پس از برگزاری دوره های متعدد و موفقیت آمیز در دانشگاه و صنعت در سال 1392 شبکه ویدئو کنفرانس آنلاین اجازه را تاسیس کردم تا با استفاده از تکنولوژی های نو بتوانم موثر تر با شما همراه باشم 

برای ارسال پیام لطفاً قسمت ذیل را تکمیل نمایید

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.